Deney İstasyonlarımız

22 adet istasyonunun yer aldığı atölyemizde amacımız; çocuklarımızın ve gençlerimizin bilim ve teknolojiye ilgisini çekmek, daha anlaşılır ve eğlenceli bir şekilde bilimsel konuları sunmak, becerilerini geliştirmek ve keşfetmelerine olanak sağlamaktır.

İstasyonlarımız aşağıdaki gibidir: 

Sonsuz Viraj, Aynalı El Becerisi, Refleksmetre, Gitar Telleri, Solar Enerji Teknolojisi, Güneş Paneli, El Bataryası, Jacobs Merdiveni, Elektrik Devre Masası, Magdeburg Küreleri, Bernoulli Üfleyicisi, Hava Yarışı, Palanga Düzeneği, Pisagor Teoremi, Tırmanan Koni, Dişli Çarklar, Dairesel Hareketi Doğrusala Çevirme, Cenevre Dişlisi, Işığın Kırılması ve Yansıması, Renk Masası, Işık Masası, Sonsuz Kuyu.
 

Bilime Dokunmak

 

Yaparak & Yaşayarak Öğrenmek

 

Eğlenerek Öğrenmek