Origami ve Matematik

Origami tıpkı matematik ve diğer disiplinler gibi ,kendi kuralları, dili ve yöntemleri olan bir disiplindir. Çok yönlü kazanımları vardır. Bunlar; bilişsel beceri, 3 boyutlu düşünme, motivasyon, dikkati yoğunlaştırma, görsel ve uzamsal düşünme, işbirliği yapma, örtük öğrenme, yakın ve uzak hafızadır. Origami çalışmaları sayesinde matematik dersinin daha iyi anlaşıldığı, öğrenciler arasında yapılan araştırmalar sonucunda tespit edilmiştir. Öğrenciler, origami etkinlikleri sayesinde kesirler, geometrik şekiller, köşegenler gibi konuları daha iyi anlamaktadırlar. Origami etkinlikleri, en çok geometrik şekilleri anlamada etkili olmaktadır. Origami yaparak matematiği anlamak, öğrenmek ve sevmek artık daha kolay!
 
 

Eğlenerek öğrenmek ve merkezimi keşfetmek için hemen kayıt olun!

Rezervasyon